Realizacja zlecenia dla: NIK Delegatura w Olsztynie

Data wpisu: 1 marca, 2017

Budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa odwodnienia liniowego wraz ze studnią oraz naprawa powierzchni z kostki brukowej

Koszt realizacji szacuje się na około netto
Termin realizacji 09.2016 – 11.2016

linia

Galeria: