Realizacja zlecenia dla: NDI S.A. ul. Jodłowa

Data wpisu: 25 czerwca, 2014

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przyłączem wodociągowym w ul. Jodłowej w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 300 000 zł netto
Termin realizacji 06.2014 – 10.2014

linia

Galeria: