Realizacja zlecenia dla: Medican ul. Zbożowa

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Koszt realizacji szacuje się na 000 000 zł netto
Termin realizacji 06.2022 – 10.2022

linia

Galeria: