Realizacja zlecenia dla: Libra Project 2 Sp. z o.o.

Data wpisu: 6 lipca, 2013

logo_lezka Realizacja dla: „Libra Project 2 Sp. z o.o.”

1. Wykonanie zewnętrznej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączeniami, w celu realizacji inwestycji pn. Galeria Warmińska w Olsztynie.

Koszt realizacji szacuje się na około 4 000 000zł netto
Termin realizacji 04.2013-09.2014

linia

Galeria: