Realizacja zlecenia dla: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Data wpisu: 5 lipca, 2013

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w Al. Wojska Polskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicami Dąbrowskiego i Prusa:

1. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w Al. Wojska Polskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicami Dąbrowskiego i Prusa”

Koszt realizacji szacuje się na około 63 987,54zł netto

Remont komory zasuw SUW Karolin:

1. „Remont komory zasuw SUW Karolin”

Koszt realizacji szacuje się na około 47 439,97zł netto