Realizacja zlecenia dla: HTR Bud Sp. z o.o. ul. Klonowa

Data wpisu: 4 lutego, 2016

Wykonanie przyłączy wod-kan dla domu jednorodzinnego przy ul. Klonowej 4

Koszt realizacji szacuje się na około 48 000zł netto
Termin realizacji 07.2015

linia

Galeria: