Realizacja zlecenia dla: Gmina Stawiguda – Tomaszkowo

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsce odpoczynku w Tomaszkowie

Koszt realizacji szacuje się na 30 000 zł netto
Termin realizacji 03.2021 – 09.2021

linia

Galeria: