Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn

Data wpisu: 6 lipca, 2013

1. „Wykonanie remontu komunalnej kanalizacji deszczowej poprzez odprowadzenie wód deszczowych w rejonie ul. Sienkiewicza w Olsztynie”
Koszt realizacji szacuje się na około 55 000 zł netto. 

linia

2. „Przebudowa komunalnej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jarockiej w Olsztynie”
Koszt realizacji szacuje się na około 35 000 zł netto

szczegóły realizacji…

linia

3.  „Wykonanie odwodnienia wewnętrznego dziedzińca ratusza, zbiorczego odprowadzenia wód deszczowych, odwodnienia pomieszczeń dawnej kotłowni oraz drenażu”.
Koszt realizacji szacuje się na około 675 000 zł netto

szczegóły realizacji…

linia

4. Usunięcie awarii rurociągu kamionkowego Dn 200 przy ul. Żołnierskiej
Koszt realizacji szacuje się na około 28 000 zł netto    

szczegóły realizacji…