Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Bałtycka 37

Data wpisu: 1 marca, 2017

Wykonanie odcinka drogi pożarowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Bałtyckiej 37 w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około netto
Termin realizacji 07.2016 – 10.2016

 

Galeria: