Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Żiżki

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki

Koszt realizacji szacuje się na 120 000 zł netto
Termin realizacji 12.2019 – 06.2020

linia

Galeria: