Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Kasprowicza

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd600 ul. Kasprowicza

Koszt realizacji szacuje się na ———- zł netto
Termin realizacji 08.2019 – 02.2020

linia

Galeria: