Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Zamenhofa

Data wpisu: 28 lutego, 2017

Wykonanie odwodnienia zatoki postojowej wraz z jej remontem ul. Zamenhofa w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 85 000 zł netto
Termin realizacji 05.2016 – 07.2016

linia

Galeria: