Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Katowicka

Data wpisu: 3 lutego, 2016

logo_lezka Realizacja dla: „Gmina Olsztyn”

Budowa drogi dojazdowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Katowickiej 3

Koszt realizacji szacuje się na około 220 000 zł netto
Termin realizacji 05.2015 – 08.2015

linia

Galeria: