Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn Jezioro Czarne

Data wpisu: 3 lutego, 2016

Remont komory regulacyjnej odcinającej przepływ wód deszczowych i powierzchniowych

Koszt realizacji szacuje się na około 70 000 zł netto
Termin realizacji 01.2015 – 03.2015

linia

Galeria: