Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Juranda

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Przebudowa odwodnienia ulicy Juranda ze spychowa w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na 170 000 zł netto
Termin realizacji 12.2018 – 04.2019

linia

Galeria: