Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn ul. Jarocka

Data wpisu: 31 lipca, 2023

Budowa czasowego dojazdu do posesji z włączeniem w ul. Jarocka

Koszt realizacji szacuje się na 250 000 zł netto
Termin realizacji 10.2017 – 06.2018

linia

Galeria: