Realizacja zlecenia dla: Gmina Olsztyn

Data wpisu: 26 czerwca, 2014

logo_lezka Realizacja dla: „Gmina Olsztyn”

Eksploatacja i konserwacja studni publicznych na terenie miasta Olsztyna w latach 2014-2016

Koszt realizacji szacuje się na około 75 000 zł netto
Termin realizacji .2014-2016

linia

Galeria: