Realizacja zlecenia dla: Energopol Szczecin S.A.

Data wpisu: 6 lipca, 2013

Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek-Nidzica (km 175 + 800 do km 203 + 600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51:

1.Obniżenie rurociągu na odcinku S4tł – S5tł
Koszt realizacji szacuje się na około 35 000 zł netto

2. Obniżenie przebiegu rurociągu tłocznego Dn 160 na odcinku pod nawierzchnią drogi.
Koszt realizacji szacuje się na około 30 000 zł netto 

3. Wykonanie otworów w studniach kanalizacyjnych PW18KD/02 wraz z montażem krat zabezpieczających.
Koszt realizacji szacuje się na około 44 000 zł netto

4. Wykonanie kompletnego przelewu ze zbiornika retencyjnego nr 4/II z rur PE 315.
Koszt realizacji szacuje się na około 76 000 zł netto 

5. Regulacja studni kanalizacji deszczowej.
Koszt realizacji szacuje się na około 45 000 zł netto

6. Montaż zasuw odcinających w istniejących studniach przy zbiornikach retencyjnych dn 400,dn 500, dn 600, dn 800.
Koszt realizacji szacuje się na około 470 000 zł netto

linia

Galeria:

Montaż zasuw – Galeria: