Realizacja zlecenia dla: Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S.A

Data wpisu: 5 lipca, 2013

Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek-Nidzica (km 175 + 800 do km 203 + 600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51:

1. Odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie kanalizacji deszczowej- km 0+000 do km 12+240 PB nr 26
Koszt realizacji szacuje się na około 660 000 zł netto

2. Przebudowa sieci wodociągowej W1-W9, DP1232, S51 km 3+300 PB 11W
DKoszt realizacji szacuje się na około 55 000 zł netto3. Przebudowa sieci wodociągowej W21-W27 S7 km 3+140 PB11WD

Koszt realizacji szacuje się na około 60 000 zł netto4. Przebudowa sieci wodociągowej kolidującej z drogą gminną DG1.1 PW36

Koszt realizacji szacuje się na około 92 999,50 zł netto5. PW 22

Koszt realizacji szacuje się na około 835 913,60 zł netto