Realizacja zlecenia dla: Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o.

Data wpisu: 5 lipca, 2013

Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek-Nidzica (km 175 + 800 do km 203 + 600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51:

1. Budowa przepustu drogowego pod objazdem obiektu WD1A z rur PP o średnicy Dn 300
Koszt realizacji szacuje się na około 18 543 zł netto.2. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej kolidującej z drogą DO 1.1
Koszt realizacji szacuje się na około 11 246,1 zł netto3. Budowa przyłącza wodociągowego na terenie WMB
Koszt realizacji szacuje się na około 2 500 zł netto

4. Demontaż oraz ponowny montaż przepustów
Koszt realizacji szacuje się na około 46 600 zł netto5. Wykonanie warstwy filtracyjnej pod dnem rowów wzdłuż nowoprojektowanej drogi S7 i S51
Koszt realizacji szacuje się na około 399 000  zł netto6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla budynków sanitariatów MOP Lutek
Koszt realizacji szacuje się na około 90 000 zł netto

7. Wykonanie przepustów z rur PP Dn 400
Koszt realizacji szacuje się na około 7 875 zł netto8. Montaż piaskowników betonowych z kratą stalową zgodnie z PW 18,19,20,21,22,23
Koszt realizacji szacuje się na około 64 000 zł netto9. Montaż piaskowników betonowych z kratą stalową zgodnie z PW 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
Koszt realizacji szacuje się na około 160 000 zł netto10. Wykonanie przelewów ze zbiorników retencyjnych wraz z zasuwami i studniami zgodnie z PW26,27,31,3
Koszt realizacji szacuje się na około 134 000 zł netto11. Wykonanie przepustu drogowego z rur PP Dn 500 wraz z odtworzeniem dróg dojazdowych
Koszt realizacji szacuje się na około 28 000 zł netto12. Wykonanie przepustów z rur stalowych Dn 600
Koszt realizacji szacuje się na około 30 366 zł netto


13. Regulacja włazów i krat wpustowych w drodze S51

Koszt realizacji szacuje się na około 14 000 zł netto14. Montaż piaskowników zgodnie z PW 18-PW40 wraz z darniowaniem
Koszt realizacji szacuje się na około 108 000 zł netto15. Wykonanie przepustów z rur stalowych Dn 600
Koszt realizacji szacuje się na około 15 000 zł netto