Realizacja zlecenia dla: Blejkan S.A. ul. Chatearoux

Data wpisu: 1 marca, 2017

Usunięcie awarii na kolektorze sanitarnym w ul. Chatearoux

Koszt realizacji szacuje się na około 25 000 netto
Termin realizacji 09.2016 – 09.2016

 

Galeria: