Realizacja zlecenia dla: Balzola Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego

Data wpisu: 3 lutego, 2016

Budowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej w ulicy: Piłsudskiego, pl. Jana Pawła II, 11 listopada – Odcinek D

Koszt realizacji szacuje się na około 1 000 000 zł netto
Termin realizacji 03.2015 – 10.2015

linia

Galeria: