Realizacja zlecenia dla: Balzola Sp. z o.o. ul.Władysława IV

Data wpisu: 1 marca, 2017

Wykonanie robót budowlanych na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Władysława IV 12 w Gdańsku

Koszt realizacji szacuje się na około 360 000 zł netto
Termin realizacji 11.2016 – 04.2017

linia

Galeria: