Realizacja zlecenia dla: Balzola Sp. z o.o. ZKM Gdańsk

Data wpisu: 1 marca, 2017

Budowa torów wraz z infrastrukturą hali i poza halą – faza III na terenie Zajezdni Tramwajowej ZKM w Gdańsku

Koszt realizacji szacuje się na około 230 000 zł netto
Termin realizacji 03.2016 – 12.2016

linia

Galeria: