Realizacja zlecenia dla: Balzola Sp. z o.o. ul.Partyzantów

Data wpisu: 31 lipca, 2023

Wykonanie sieci wodociągowej, sanitarnej oraz deszczowej w ul. Partyzantów

Koszt realizacji szacuje się na 6 500 000 zł netto
Termin realizacji 09.2017 – 09.2019

linia

Galeria: