Realizacja zlecenia dla: ArcelorMittal Sp. z o.o. ul. Lubelska

Data wpisu: 4 sierpnia, 2023

Wykonanie przyłącza wodociągowego ul. Lubelska

Koszt realizacji szacuje się na 50 000 zł netto
Termin realizacji 06.2022 – 11.2022

linia

Galeria: