Realizacja zlecenia dla: Ampro DB Schenker

Data wpisu: 1 marca, 2017

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku W1-D14 Budowa terminala logistycznego DB Schenker w Stawigudzie

Koszt realizacji szacuje się na około 81 000 zł netto
Termin realizacji 04.2016 – 06.2016

linia

Galeria: