Realizacja zlecenia dla: AG Complex Sp. z o.o. Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Data wpisu: 29 listopada, 2014

Odprowadzenie wód deszczowych ze wschodniej części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 50 000 zł netto
Termin realizacji 07.2014 – 08.2014

linia

Galeria: