Realizacja zlecenia dla: AD Auto W.Daszuta

Data wpisu: 1 marca, 2017

Wykonanie przyłącza sanitarnego, wodociągowego i deszczowego wraz z wpustami

Koszt realizacji szacuje się na około 100 000 zł netto
Termin realizacji 08.2016 – 05.2017

linia

Galeria: