Realizacja zlecenia dla: AArsleff Sp. z o.o. OBF

Data wpisu: 31 lipca, 2023

Przeciwerozyjne wzmocnienie i zabezpieczenie skarp oraz rozbiórka i odtworzenie chodnika

Koszt realizacji szacuje się na 170 000 zł netto
Termin realizacji 05.2017 – 06.2017

linia

Galeria: