Realizacja zlecenia dla: Pol-dróg Gdańsk Sp. z o.o.

Data wpisu: 5 lipca, 2013

Zabezpieczenie skarpy nasypu ulicy Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 40 + 340 do km 40 + 440:

1. Zabezpieczenie skarpy nasypu ulicy Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 40 + 340 do km 40 + 440
Koszt realizacji szacuje się na około 115 000 zł netto – Realizacja wstrzymana przez zamawiającego.