Realizacja zlecenia dla: Komitet uzbrojenia ul. Żbicza

Data wpisu: 6 marca, 2014

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych w ul. Żbiczej w Olsztynie .

Koszt realizacji szacuje się na około 70 000 zł netto
Termin realizacji 01.2014-04.2014

linia

Galeria: