Realizacja zlecenia dla: DKM Bartoszyce Koszary

Data wpisu: 5 marca, 2014

Wykonanie przyłączy wod-kan oraz kanalizacji deszczowej dla przebudowanego budynku koszarowego na cele domu samopomocy środowiskowej w Olsztynie.

Koszt realizacji szacuje się na około 82 000 zł netto
Termin realizacji 01.2014-02.2014

linia

Galeria: