Realizacja zlecenia dla: Milvus Sp. z o.o.

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Przełożenie kostki chodnikowej na terenie C.H. Aura

Koszt realizacji szacuje się na ——— zł netto
Termin realizacji 07.2021 – 11.2022

linia

Galeria: