Realizacja zlecenia dla: Torhamer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeziorna

Data wpisu: 3 sierpnia, 2023

Przebudowa magistrali wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego w ciągu ul. Jeziornej

Koszt realizacji szacuje się na 600 000 zł netto
Termin realizacji 03.2021 – 09.2021

linia

Galeria: