Realizacja zlecenia dla: Skorłutowscy Sp.j. ul. Kromera

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalacji pod posadzkowej ul. Kromera

Koszt realizacji szacuje się na 90 000 zł netto
Termin realizacji 10.2019 – 03.2020

linia

Galeria: