Realizacja zlecenia dla: PWIK Sp. z o.o. OBF

Data wpisu: 1 sierpnia, 2023

Stabilizacja skarpy OBF-ów na oczyszczalni ścieków

Koszt realizacji szacuje się na 600 000 zł netto
Termin realizacji 04.2018 – 07.2018

linia

Galeria: