obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Blejkan S.A.”

Usunięcie awarii na kolektorze sanitarnym w ul. Chatearoux

Koszt realizacji szacuje się na około 25 000 netto
Termin realizacji 09.2016 – 09.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Gmina Olsztyn”

Wykonanie odcinka drogi pożarowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Bałtyckiej 37 w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około netto
Termin realizacji 07.2016 – 10.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Sp. z o.o.”

Budowa nowej studni kanalizacyjnej w ul. Partyzantów

Koszt realizacji szacuje się na około 39 000 zł netto
Termin realizacji 02.2017 – 05.2017

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Balzola Polska Sp. z o.o.”

Wykonanie robót budowlanych na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Władysława IV 12 w Gdańsku

Koszt realizacji szacuje się na około 360 000 zł netto
Termin realizacji 11.2016 – 04.2017

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Gmina Dywity”

Budowa wodociągu Dywity-Osiedle Sterowców

Koszt realizacji szacuje się na około 180 000 zł netto
Termin realizacji 10.2016 – 11.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”"

Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Barcza 25

Koszt realizacji szacuje się na około 13 000 zł netto
Termin realizacji 11.2016 – 11.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej na pl. Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 217 000 zł netto
Termin realizacji 09.2016 – 10.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „NIK Delegatura w Olsztynie”

Budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa odwodnienia liniowego wraz ze studnią oraz naprawa powierzchni z kostki brukowej

Koszt realizacji szacuje się na około netto
Termin realizacji 09.2016 – 11.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Torpol S.A.”

„Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – w zakresie odcinka >C< obejmującego ciąg ulic: Żołnierska – Kościuszki – pl. Konstytucji 3 Maja – Dworcowa - Towarowa”

Koszt realizacji szacuje się na około 33 000 zł netto
Termin realizacji 08.2016 – 11.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie koszar ul. Artyleryjskiej/Leśnej w Olsztynie

Koszt realizacji szacuje się na około 880 000 zł netto
Termin realizacji 08.2016 – 05.2017

czytaj więcej…