obrazek_38

logo_lezka SPZOZ MSW Z WMCO w Olsztynie ul. Sybiraków”

Wykonanie przyłącza wodociągowego – drugostronnego zasilania w wodę szpitala MSW w Olsztynie.”

Koszt realizacji szacuje się na około 35 000zł netto
Termin realizacji 10.2015r.

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Budowa odcinka wodociągu Dn= 110 w ul. Bartąskiej

Koszt realizacji szacuje się na około 20 000zł netto
Termin realizacji 11.2015 – 12.2015

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.”

Remont studni wodomierzowej wraz z armaturą na terenie stacji elektroenergetycznej Olsztyn Mątki

Koszt realizacji szacuje się na około 24 000zł netto
Termin realizacji 10.2015r.

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Usunięcie awarii zasuw na kolektorach spustowych otwartych basenów

Koszt realizacji szacuje się na około 40 000zł netto
Termin realizacji 07.2015

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „HTR Bud Sp. z o.o.”

Wykonanie przyłączy wod-kan dla domu jednorodzinnego przy ul. Klonowej 4

Koszt realizacji szacuje się na około 48 000zł netto
Termin realizacji 07.2015

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Remont sieci kanalizacji sanitarnej ф200 w ul. Żelaznej

Koszt realizacji szacuje się na około 380 000zł netto
Termin realizacji 06.2015 – 02.2016

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Remont sieci kanalizacji sanitarnej ф200 w ul. Dworcowej 29

Koszt realizacji szacuje się na około zł netto
Termin realizacji 06.2015 – 09.2015

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „PWIK Olsztyn Sp. z o.o.”

Remont sieci kanalizacji sanitarnej Dn 250 w ul Oficerskiej

Koszt realizacji szacuje się na około 70 000 zł netto
Termin realizacji 03.2015 – 10.2015

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Gmina Olsztyn”

Budowa drogi dojazdowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Katowickiej 3

Koszt realizacji szacuje się na około 220 000 zł netto
Termin realizacji 05.2015 – 08.2015

czytaj więcej…


obrazek_38

logo_lezka Realizacja dla: „Balzola Sp. z o.o.”

Budowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej w ulicy: Piłsudskiego, pl. Jana Pawła II, 11 listopada – Odcinek D

Koszt realizacji szacuje się na około 1 000 000 zł netto
Termin realizacji 03.2015 – 10.2015

czytaj więcej…